ΕΣΠΑ

Θρυματιστής επί αυτοκινήτου TK-S

Για την ανάπτυξη των σύνθετων μηχανών κλαδέματος και θρυμματιστών, επιδιώξαμε και
πετύχαμε έναν σαφή στόχο, το χαμηλό λειτουργικό κόστος της μηχανής, το πολύ μικρό εργατικό
δυναμικό για την λειτουργία της και την καλή ποιότητα παραγόμενου σκλήθρου (chip) για
χρήση κατ΄ευθείαν στην σωρό για κομποστοποίηση και για καύση.

Δυνατότητα παραγωγής

Χωρητικότητα

Ταινία τροφοδοσίας

2.5tn/h
3.2m³
220x600