βυθιζόμενοι κάδοι για διαχείριση απορριμμάτων
Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Βυθιζόμενα συστήματα

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ

Οι βυθιζόμενοι κάδοι της GEPA LIFT αποτελούν μία οικονομική λύση για κάθε Δήμο που επιθυμεί να αυξήσει την ποιότητα ζωής των πολιτών καθώς και να μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα εύκολα και γρήγορα. Η διαχείριση των απορριμμάτων πλέον γίνεται ευκολότερη, ενώ ταυτόχρονα ο περιβάλλων χώρος παραμένει καθαρός και χωρίς οσμές.

Υπόγειοι κάδοι

Μία καινοτομία στην αποκομιδή απορριμμάτων που μειώνει το κόστος έως και 65%, οι υπόγειοι κάδοι αποτελούν σήμερα κορυφαία επιλογή. Οι κάδοι εξαφανίζονται διακριτικά κάτω από το έδαφος, εναρμονίζονται με το περιβάλλον και παραμένουν καλαίσθητοι.

Οι βυθιζόμενοι κάδοι έχουν μικρό κόστος συγκριτικά με τα οφέλη τους, γεγονός που οδηγεί σε άμεση απόσβεση της επένδυσης. Παράλληλα, η τοποθέτησή τους διαρκεί 2 με 3 ώρες και είναι έτοιμοι προς χρήση, χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε αλλαγή στον υπάρχοντα εξοπλισμό και τα απορριμματοφόρα του Δήμου.

Κάθε βυθιζόμενος κάδος μπορεί να χωρέσει έως και 2850lt, δηλαδή διαθέτει περίπου 2,5 φορές της χωρητικότητας ενός συμβατικού κάδου!