ΕΣΠΑ

BESTE WAHL

ÜBER GEPA LIFT

Mit Lösungen, die genauso hart arbeiten wie Sie, bietet GEPA LIFT komplette schlüsselfertige Dienstleistungen und Produkte.

Das Unternehmen ist in der Herstellung von Hebemaschinen, versenkbaren Abfallbehältern und Kompostproduktionsmaschinen tätig, mit Spezialprodukten im gesamthellenischen Maßstab, aber auch auf dem Balkan, und ist zudem eines der wenigen Unternehmen seiner Art in Europa.

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή μηχανημάτων ανύψωσης, βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και μηχανημάτων παραγωγής compost, με εξειδικευμένα προϊόντα σε πανελλήνια κλίμακα αλλά και τα Βαλκάνια ενώ είναι και μία από τις λίγες εταιρείες του είδους στην Ευρώπη.
Blog