ΚΟΣΚΙΝΑ COMPOST ΤΥΠΟΥ L

Η στιβαρή κατασκευή του και τα εξαρτήματα υψηλής απόδοσης στο στάνταρ εξοπλισμό
του, το καθιστούν το πλέον κατάλληλο για την προεργασία των υλικών
κομποστοποίησης. Στον προαιρετικό εξοπλισμό που διαθέτει μπορείτε να βρείτε ακομα
περισσότερες λύσεις για τις ανάγκες σας.

Απορροφημένη ισχύς

Κοκκοποίηση

Παραγωγή

22
1mm εως 10mm
20 - 50 m³/h
25
1mm εως 10mm
40 - 80 m³/h