Κόσκινα σωρών

Η στιβαρή κατασκευή του και τα εξαρτήματα υψηλής απόδοσης στο στάνταρ εξοπλισμό του, το καθιστούν το πλέον κατάλληλο για την προεργασία των υλικών κομποστοποίησης. Στον προαιρετικό εξοπλισμό που διαθέτει μπορείτε να βρείτε ακομα περισσότερες λύσεις για τις ανάγκες σας.

Κόσκινα σωρών

ΤΥΠΟΥ L

Κόσκινο σωρών L

Εύρος τεχνικών χαρακτηριστικών:
ΑΠΟΡΡΟΦΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
22Kw έως 25Kw
ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗ
1mm έως 10mm
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
20 - 80 m³/h