ΕΣΠΑ
Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων Υπόγειοι κάδοι μικροαπορριμμάτων

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τα συστήματα ΒΝ είναι η ιδανική λύση για την ρίψη μικρών απορριμμάτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, διατηρώντας το περιβάλλον καθαρό. Το μικρό μέγεθος και σε συνδυασμό με τον απλό σχεδιασμό του, εναρμονίζεται σε κάθε περιβάλλον χρήσης.