ΕΣΠΑ
Μηχανήματα Κομποστοποίησης Διανομέας Compost

Διανομέας compost

Ένα εξειδικευμένο εργαλείο για διανομή κόμποστ και κοπριάς σε θερμοκήπια και χωράφια.

Διανομέας compost

J-A