Μηχανήματα Κομποστοποίησης Διανομέας Compost

Διανομέας COMPOST

Ένα εξειδικευμένο εργαλείο για διανομή κόμποστ και κοπριάς σε θερμοκήπια και χωράφια.

Διανομέας COMPOST

J-A