ΕΣΠΑ
αναστροφείς Compost
Μηχανήματα Κομποστοποίησης Αναστροφέας Compost

Αναστροφέας COMPOST

Η στιβαρή κατασκευή του και τα εξαρτήματα υψηλής απόδοσης στο στάνταρ εξοπλοσμό του, τα καθιστούν το πλέον κατάλληλο για την προεργασία των υλικών κομποστοποίησης. Στον προαιρετικό εξοπλισμό που διαθέτει μπορείτε να βρείτε ακόμα περισσότερες λύσεις για τις ανάγκες σας.

Αναστροφέας COMPOST

PRS

PRS

Εύρος τεχνικών χαρακτηριστικών:
Πλάτος εργασίας
1500mm έως 5500mm
Ύψος εργασίας
1400mm έως 1800mm
Απορροφημένη ισχύς
40Kw έως 120Kw