ΕΣΠΑ

LEADING FORCE

GEPA LIFT

With solutions that work as hard as you do, GEPA LIFT offers complete turnkey services and products.

With more than 30 years of experience in the sectors of aerial work platforms, waste management systems and composting machinery, the company operates throughout Greece and the Balkans, while remaining one of the few companies of its kind in Europe.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή μηχανημάτων ανύψωσης, βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και μηχανημάτων παραγωγής compost, με εξειδικευμένα προϊόντα σε πανελλήνια κλίμακα αλλά και τα Βαλκάνια ενώ είναι και μία από τις λίγες εταιρείες του είδους στην Ευρώπη.
Blog