ΕΣΠΑ

Βυθιζόμενα συστήματα απορρίμμάτων με διαβαθμισμένη συμπίεση

SB 1100

Το σύστημα SB 1100 αποτελεί πρώτιστη οικονομική, οικολογική και ενεργειακή λύση ανάγκης. Το κάθε σύστημα συμπεριλαμβάνει δύο κοινούς κάδους, χρήσης των ΟΤΑ, αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1100lt ή 1,1m³, με την λειτουργία διαβαθμισμένης συμπίεσης μπορεί να δεχτεί απορρίμματα συνολικού αρχικού όγκου έως 10m³.

Με την λειτουργία της διαβαθμισμένης συμπίεσης μπορεί να διαχειριστεί όλα τα είδη των απορριμμάτων,  σύμμεικτα, χαρτί, γυαλί, μεταλλικά, pet-πλαστικά, βιο-απόβλητα, βρώσιμα λίπη, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα, αποτελώντας αποδοτική και ιδανική λύση αποκομιδής, διαχωρισμού και ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Οι κάδοι συμπίεσης απορριμμάτων διευκολύνουν, επίσης, τη ζωή των πολιτών ενώ ταυτόχρονα παραμένουν αισθητικά άρτιοι και συμβάλλουν στη εύρυθμη λειτουργία πόλεων, νησιών, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, πανεπιστημίων κ.α.:

  • Όλες οι λειτουργίες των εξωτερικών στελεχών για την συλλογή ανακυκλώσιμων και σύμμεικτων υλικών είναι προσιτές στους χρήστες (παιδιά, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ).
  • Τα υλικά τους αντέχουν για δεκαετίες σε όλες τις καιρικές συνθήκες και στη σκληρή μεταχείριση.
  • Διαθέτουν λειτουργία παντός καιρού με αεροστεγή και υδατοστεγή μηχανισμό ασφαλείας από μυρωδιές, χιόνια, καταιγίδες κτλ.
  • Εξαφανίζουν, ουσιαστικά, τα απορρίμματα που βρίσκονται σε κοινή θέα ενώ παράλληλα κλείνουν και αεροστεγώς, οπότε τα πεζοδρόμια είναι πιο καθαρά, χωρίς δυσάρεστες οσμές.
  • Μπορούν να διαχειριστούν, με τη λειτουργία της διαβαθμισμένης συμπίεσης, όλα τα είδη απορριμμάτων: σύμμεικτα, γυαλί, μεταλλικά, PET-πλαστικά, βιο-απόβλητα, βρώσιμα λίπη, ηλεκτρικές συσκευές κ.α.