Βυθιζόμενα συστήματα απορρίμμάτων

BA2

Το σύστημα BA:
· Αποτελεί την πρώτιστη οικονομική λύση
ανάγκης
· Απλά και διακριτικά εξαφανίζονται οι κάδοι
κάτω από το έδαφος
· Ο καλαίσθητος σχεδιασμός του εναρμονίζεται
φυσικά με τον περιβάλλοντα χώρο
· Είναι εύκολο και εύχρηστο στην χρήση
· Αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στην προστασία
του περιβάλλοντος
· Η αποκομιδή γίνεται πιο εύχρηστη και με
τον πλέον καθαρό τρόπο
· Η τοποθέτηση του συστήματος, έτοιμο προς
χρήση, διαρκεί 2 ~ 3 ώρες
· Ο κάθε κάδος που περιλαμβάνεται στο
σύστημα είναι 3000 lt μικτής χωρητικότητας
· Οι κάδοι που χρησιμοποιούνται είναι
συμβατοί με τα κοινά απορριμματοφόρα