ΕΣΠΑ

Ομογενοποιητής Compost MS

Εφαρμογές σε αναμείξεις με ακρίβεια στην ομογενοποίηση
χαρακτηρίζουν το προϊόν.

Παραγωγή

Ισχύς

Ομογενοποίηση

40-60 m³/h
15Kw
2.5s-2 m³