ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PRS

Η στιβαρή κατασκευή του και τα εξαρτήματα υψηλής απόδοσης στο στάνταρ
εξοπλισμό του, τα καθιστούν το πλέον κατάλληλο για την προεργασία των
υλικών κομποστοποίησης. Στον προαιρετικό εξοπλισμό που διαθέτει μπορείτε
να βρείτε ακόμα περισσότερες λύσεις για τις ανάγκες σας.

Πλάτος εργασίας

Ύψος εργασίας

Απορροφημένη ισχύς

1500mm
1400mm
50Kw
2500mm
1600mm
70Kw
3500mm
1700mm
90Kw
4500mm
1700mm
120Kw
5500mm
1800mm
150Kw