ανυψωτικό μηχάνημα καλαθοφόρο
καλαθοφόρα οχήματα Gepa Lift
ανυψωτικά καλαθοφόρα τηλεσκοπικά Gepa Lift
Ανυψωτικά καλαθοφόρα Καλαθοφόρα

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ

Τα ανυψωτικά καλαθοφόρα διακρίνονται για την λεπτομέρεια στον σχεδιασμό τους, την ποιότητα κατασκευής, την ευκολία χειρισμού.Ο βασικός διαχωρισμός τους γίνεται βάση του τύπου, της διάταξης των δοκών αλλά και του τρόπου ανύψωσης.

BZ

Καλαθοφόρα μεικτού τύπου, αρθρωτού και τηλεσκοπικού.
Βάρος ανύψωσης:
Από 120Kg έως 300Kg
Εργασία σε ύψος:
Από 12.0m έως 18.6m
Εργασία οριζόντια:
Από 7.4m έως 14.0m
Τύπος πλαισίων:
Από 3.5Τ έως 12.0Τ

TD

Καλαθοφόρα μεικτού τύπου, αρθρωτού και τηλεσκοπικού.
Βάρος ανύψωσης:
Από 120Kg έως 300Kg
Εργασία σε ύψος:
Από 12.0m έως 18.6m
Εργασία οριζόντια:
Από 7.4m έως 14.0m
Τύπος πλαισίων:
Από 3.5Τ έως 12.0Τ

TM

Καλαθοφόρο τηλεσκοπικού τύπου
Βάρος ανύψωσης:
Από 120Kg έως 300Kg
Εργασία σε ύψος:
Από 14,5m έως 24,4m
Εργασία οριζόντια:
Από 6m έως 15,3m
Τύπος πλαισίων:
Από 3.5Τ έως 12.0Τ