καλαθοφόρα οχήματα Gepa Lift
ανυψωτικά καλαθοφόρα τηλεσκοπικά Gepa Lift
Ανυψωτικά καλαθοφόρα Καλαθοφόρα

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ

Τα ανυψωτικά καλαθοφόρα διακρίνονται για την λεπτομέρεια στον σχεδιασμό τους, την ποιότητα κατασκευής, την ευκολία χειρισμού. Ο βασικός διαχωρισμός τους γίνεται βάση του τύπου, της διάταξης των δοκών αλλά και του τρόπου ανύψωσης.

BZ

Καλαθοφόρα μεικτού τύπου, αρθρωτού και τηλεσκοπικού.
Βάρος ανύψωσης:
Από 120Kg έως 300Kg
Εργασία σε ύψος:
Από 12.0m έως 18.6m
Εργασία οριζόντια:
Από 7.4m έως 14.0m
Τύπος πλαισίων:
Από 3.5Τ έως 12.0Τ

TD

Καλαθοφόρα μεικτού τύπου, αρθρωτού και τηλεσκοπικού.
Βάρος ανύψωσης:
Από 120Kg έως 300Kg
Εργασία σε ύψος:
Από 12.0m έως 18.6m
Εργασία οριζόντια:
Από 7.4m έως 14.0m
Τύπος πλαισίων:
Από 3.5Τ έως 12.0Τ

TM

Καλαθοφόρο τηλεσκοπικού τύπου
Βάρος ανύψωσης:
Από 120Kg έως 300Kg
Εργασία σε ύψος:
Από 14,5m έως 24,4m
Εργασία οριζόντια:
Από 6m έως 15,3m
Τύπος πλαισίων:
Από 3.5Τ έως 12.0Τ