ΕΣΠΑ

FORCE LEADER

GEPA LIFT

Avec des solutions qui fonctionnent aussi dur que vous, GEPA LIFT propose des services et des produits complets clé en main.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs des nacelles élévatrices, des systèmes de gestion des déchets et des machines de compostage, l’entreprise opère dans toute la Grèce et les Balkans, tout en restant l’une des rares entreprises de ce type en Europe.

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή μηχανημάτων ανύψωσης, βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και μηχανημάτων παραγωγής compost, με εξειδικευμένα προϊόντα σε πανελλήνια κλίμακα αλλά και τα Βαλκάνια ενώ είναι και μία από τις λίγες εταιρείες του είδους στην Ευρώπη.
Blog