Διανομέας Compost JA

Ένα εξειδικευμένο εργαλείο για διανομή κόμποστ και κοπριάς σε θερμοκήπια και χωράφια.
• Ειδικό υδραυλικό σύστημα αυτοφόρτωσης κατ΄ευθείαν απο την σωρό
• Σύστημα σπαστό έλξης
• Διανομή ρυθμιζόμενη

Χωρητικότητα

Απορροφημένη ισχύς

Μήκος

1.8m³
45Kw
1400mm