ΕΣΠΑ
ανυψωτικό μηχάνημα καλαθοφόρο
καλαθοφόρα οχήματα Gepa Lift
ανυψωτικά καλαθοφόρα τηλεσκοπικά Gepa Lift
ανυψωτικά καλαθοφόρα μηχανήματα και οχήματα για Δήμους, ΟΤΑ και επιχειρήσεις
ELEVATOARE STIVUITOARE Stivuitoare

STIVUITOARE

Elevatoarele stivuitoare se remarcă prin detaliile de proiectare, calitatea construcției, ușurința de manevrare.Distincția de bază se bazează pe tipul, dispunerea grinzilor și metoda de ridicare.

BZ

Stivuitoare de tip mixt, articulate și telescopice.
Ridicarea greutății:
De la 120Kg la 300Kg
Lucrul la înălțime:
De la 12,0m la 18,6m
Lucrați pe orizontală:
De la 7,4m la 14,0m
Tipul de cadru:
De la 3.5T la 12.0T

TD

Stivuitoare de tip mixt, articulate și telescopice.
Ridicarea greutății:
De la 120Kg la 300Kg
Lucrul la înălțime:
De la 12,0m la 18,6m
Lucrați pe orizontală:
De la 7,4m la 14,0m
Tipul de cadru:
De la 3.5T la 12.0T

TM

Stivuitor de tip telescopic
Ridicarea greutății:
De la 120Kg la 300Kg
Lucrul la înălțime:
De la 14,5 m la 24,4 m
Lucrați pe orizontală:
De la 6m la 15,3m
Tipul de cadru:
De la 3.5T la 12.0T