ανυψωτικό μηχάνημα καλαθοφόρο
καλαθοφόρα οχήματα Gepa Lift
ανυψωτικά καλαθοφόρα τηλεσκοπικά Gepa Lift
Aerial Work Platforms Aerial Platforms

BZ

Краны-манипуляторы, оснащенные рабочей корзиной смешанного типа
Подъемный вес:
от 120 кг до 300 кг
Рабочая высота:
от 12.0 м до 18.6 м
Рабочая горизонталь:
от 7.4 м до 14.0 м
Тип рамы:
от 3.5 тонн до 12.0 тонн

TD

Подъемный вес:
от 120 кг до 300 кг
Рабочая высота:
от 12,0 м до 18,6 м
Рабочая горизонталь:
от 7,4 м до 14 м
Тип рамы:
от 3.5 тонн до 12.0 тонн

TM

Подъемный вес:
от 120 кг до 300 кг
Рабочая высота:
от 14,5 м до 24,4 м
Рабочая горизонталь:
от 6 м до 15,3 м
Тип рамы:
от 3.5 тонн до 12.0 тонн