ΕΣΠΑ
ανυψωτικό μηχάνημα καλαθοφόρο
καλαθοφόρα οχήματα Gepa Lift
ανυψωτικά καλαθοφόρα τηλεσκοπικά Gepa Lift
Aerial Work Platforms Aerial Platforms

AERIAL PLATFORMS

Lifting bucket trucks are characterized by their detailed design, construction quality, and ease of operation.Their main classification is based on type, beam layout, as well as lifting method.

BZ

ARTICULATED TELESCOPIC
Basket Load:
From120Kg up to 300Kg
Working Height:
From 12.0m up to 18.6m
Side Reach:
From 7.4m up to 14.0m
Chassis Type:
From 3.5Τ up to 12.0Τ

TD

ARTICULATED TYPE
Basket Load:
From120Kg up to 300Kg
Working Height:
From 12.0m up to 18.6m
Side Reach:
From 7.4m up to 14.0m
Chassis Type:
From 3.5Τ up to 12.0Τ

TM

TELESCOPIC TYPE
Basket Load:
Από 120Kg έως 300Kg
Working Height:
Από 14,5m έως 24,4m
Side Reach:
Από 6m έως 15,3m
Chassis Type:
Από 3.5Τ έως 12.0Τ