ΕΣΠΑ

Sisteme subterane de colectare a deșeurilor cu compresie gradatǎ

SB 1100

Sistemul  SB1100 este prima soluție economică, ecologică și energetică. Fiecare sistem include două pubele comune, pentru utilizarea lor de cǎtre serviciile municipalitǎții, pentru colectarea deșeurilor cu o capacitate de 1.100 litri sau 1,1 m3, cu funcție de compresie gradată, ȋn mǎsurǎ de a  colecta deșeuri cu un volum inițial total de până la 10m3.

Funcția de compresie gradată, permite gestionarea tuturor tipurilor de deșeuri, mixte, hârtie, sticlă, metal, plastice tip PET, bio-deșeuri, grăsimi alimentare, aparate electrice și altele, fiind o soluție eficientă și ideală pentru colectare, separarea si reciclarea deseurilor.

Pubelele de compresie a deșeurilor facilitează de asemenea viața cetățenilor, oferind un aspect estetic și contribuind la buna adaptate in modul de funcționare a orașelor, insulelor, spitalelor, hotelurilor, universităților etc.:

  • În ansamblu, modul de utilizare al elementelor externe pentru colectarea materialelor reciclabile și mixte este adaptat utilizatorilor (copii, vârstnici, persoane cu dizabilități).
  • Compoziția lor materialǎ rezistă zeci de ani în toate condițiile meteorologice și la tratament dur.
  • Sunt adaptate la toate condițiile meteorologice, cu un mecanism de siguranță etanș și impermeabil împotriva mirosurilor, zăpezii, furtunilor etc.
  • Eliminǎ practic deșeurile expuse la vedere, in timp ce paralel se inchid ermetic, astfel ȋncȃt trotuarele sunt mai curate, fǎrǎ odoruri dezagrabile.
  • Prin capacitatea de compresare gradatǎ, pot sa gestioneze tot tipul de deșeuri: mixte, sticlă, metal, plastice tip PET, bio-deșeuri, grăsimi alimentare, aparate electrice etc.