ΕΣΠΑ
κόσκινα σωρών επαγγελματικά
MAȘINI DE COMPOSTARE Site pentru grămezi

Site pentru grămezi

Construcția sa robustă și componentele de înaltă performanță din echipamentul standard îl fac cel mai potrivit pentru pretratarea materialelor de compostare. În echipamentele opționale disponibile puteți găsi și mai multe soluții pentru nevoile dumneavoastră.

Site pentru grămezi

TIP L

Grilaje pentru grămezi L

Gama de caracteristici tehnice:
PUTERE ABSORBITĂ
22Kw până la 25Kw
GRANULAȚIE
1mm până la 10mm
PRODUCȚIE
20 - 80 m³/h