ΕΣΠΑ
Sisteme submersibileBA2 360

Sisteme submersibile de deșeuri

BA2-360

Sistemul BA2-360

Pubele compatibile cu vehiculele comune de colectare a deșeurilor ale
autorităților locale.

Volumul total al containerului de deșeuri 360 lt.

Volumul total de stocare a deșeurilor
pe sistem 720 lt.
Depozitare subterană a deșeurilor care
previne mirosurile, insectele, rozătoarele și
animalele.
Protecția deșeurilor împotriva
condițiilor meteorologice, cum ar fi vântul, ploaia, căldura, zăpada.
Ușor de utilizat, gura de deschidere cu ajutorul unei pedale.
Dimensiune practică a gurii de aruncare.
Materiale de construcție complet reciclabile.
Guri de turnare din oțel inoxidabil.
Sistem hidraulic de ridicare.
Se armonizează pe deplin cu zona înconjurătoare.

Greutatea construcției 1300 kg.
Greutatea brută a mecanismului 1500 kg.