ΕΣΠΑ
ELEVATOARE STIVUITOARE Tip special

STIVUITOARE

Elevatoarele stivuitoare  cu destinație specială se disting prin detaliile de proiectare, calitatea construcției și ușurința de manevrare.