ΕΣΠΑ
COORDONATE DE CONTACT

CONTACT

COORDONATE DE CONTACT

Vǎ mulțumim pentru interesul acordat atȃt societǎții, cȃt și produselors noastre.

Rǎmȃnem la dispoziția d-voastrǎ pentru orice intrebare.

ADRESĂ

Numǎr de telefon
FAX
E-MAIL
Zona Industrială Aridea Almopia N. Pelli | Cod poștal 584 00
(+30) 23840 24029