ΕΣΠΑ
MAȘINI DE COMPOSTARE Omogenizator Mixer

Omogenizator de compost MS

Aplicațiile în amestecarea cu omogenizare de precizie caracterizează produsul.

Omogenizator de compost

MS

MS

Omogenizator de Compost