ΕΣΠΑ
θρυμματιστής επί αυτοκινήτου
MAȘINI DE COMPOSTARE Concasor la bord

Concasor la bord

Pentru dezvoltarea mașinilor compozite de tăiat și mărunțit, am urmărit și am atins un obiectiv clar, costul redus de exploatare a mașinii, forța de muncă foarte mică pentru exploatarea acesteia și calitatea bună a așchiilor produse pentru a fi utilizate direct în grămada de compost pentru compostare și pentru ardere.

Concasor la bord

TK-G & TK-S

TK-G

Sistem de prindere-zdrobire la bord

TK-S

Coșar-șlefuitor pe mașină