ΕΣΠΑ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

Głównym celem firmy jest zaufanie i satysfakcja klientów. Firma szanuje specyfikę, potrzeby, poglądy i opinie swoich klientów i stara się zapewnić natychmiastowe rozwiązania wszelkich pojawiających się problemów. Monitoruje rozwój technologiczny, poprawia swoją konkurencyjność i wprowadza innowacje w promocji produktów i usług dla swoich klientów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACOWNIKA

Siła firmy pochodzi od jej pracowników, rozwój i utrzymanie wysokiego poziomu personelu jest sprawą nadrzędną. W tym celu firma zapewnia dobre i bezpieczne warunki pracy, zapewniając wszystkim niezbędne środki ochrony indywidualnej (PPE), równe prawa i szanse dla wszystkich.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO

Spółka w sposób ciągły integruje procedury z prowadzoną działalnością oraz podejmuje działania mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko. W tym kontekście firma wdraża System Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001. W trakcie stosowania normy analizowane są skutki środowiskowe głównych operacji i działań, wyznaczane są odpowiednie cele i zadania dla ciągłego doskonalenia efektywności środowiskowej i zmniejszenia wpływu na środowisko. Ponadto firma jest zarejestrowana w Elektronicznym Rejestrze Odpadów (EMA), co zapewnia pełną przejrzystość i kontrolę wytwarzanych przez nią odpadów.

CONTACT
For this reason, the technical support of our customers is our main priority. It is able to meet service needs and spare parts from 4 to 24 hours anywhere with the result that customers are quality assured, before and after the sale.